ČSOP pomáhá přírodě

Pokud chceme žít v prostředí, na které jsme adaptovaní a které nám poskytuje vše potřebné, měli bychom jeho stabilitu úzkostlivě chránit. A ochrana biodiverzity je z tohoto hlediska jeden z nejdůležitějších kroků. Vydejte se teď s námi na úžasnou cestu malých zázraků, díky kterým můžeme chránit přírodu kolem nás.

Činnost Českého svazu ochránců přírody je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Jedním z hlavních cílů působení Českého svazu ochránců přírody je zlepšovat stav biodiverzity České republiky. Proto vznikl Národní program ochrana biodiverzity, ze kterého můžeme podpořit celou řadu drobných projektů, jako je např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem, starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování pomáháme dravým i zpěvným ptákům, netopýrům i obojživelníkům.