Netopýři

Ochrana netopýrů u nás je zajištěna nejen naším právním řádem, ale i podepsanými mezinárodními úmluvami (Bonská konvence). Program má tři části, řešící celou problematiku ochrany těchto pozoruhodných savců.

Podstatné pro ochranu netopýrů jsou znalosti o jejich výskytu. Nejméně prozkoumané jsou stanoviště lesních druhů – netopýra rezavého, netopýra stromového, netopýra velkouchého aj. I když to tak na první pohled nevypadá, i samotná informace o výskytu druhu může být nejdůležitějším krokem k jeho ochraně. Sem patří mapování letních výskytů a zimní sčítání bez rušení.

Druhou částí aktivit na ochranu netopýrů je praktická ochrana na zimovištích a letních koloniích. Zde jde jednak o zabezpečování zimovišť (průletnými mřížemi a pod.) a ochranu letních stanovišť a také o vyvěšování budek pro netopýry. Důležitou aktivitou jsou úklidy netopýřího trusu (guána) a další opatření na půdách, kde se zdržují letní kolonie (viz metodický list níže).

Třetí část programu tvoří osvětová činnost, především v rámci každoročně pořádané Evropské noci pro netopýry (Eurobat) na konci srpna.

Práce s detektorem netopýrů

Pro zájemce o detektorování netopýrů, zejména za účelem realizace mapování netopýrů v rámci programu Ochrana biodiverzity, nabízíme možnost školení na práci s nimi (školení by bylo realizováno i pro jediného zájemce), po jehož absolvování jsou k dispozici k zapůjčení detektory Lunabat DFD-1 s nahrávacím zařízením ZOOM H1n, dále detektor Magenta Bat5 a jeden starší detektor značky Pettersson D230 u garanta pro ochranu netopýrů Daniela Horáčka.

Další informace získáte:

  • web ČSOP Nyctalus – základní organizace Českého svazu ochránců přírody, specializované na ochranu netopýrů včetně SOS netopýří linky
  • Daniel Horáček: Vyhledávání netopýrů na půdách budov pro laiky (metodický list programu Netopýr) – vydal ČSOP v roce 2021 – ke stažení v pdf
  • Daniel Horáček: Opatření pro ochranu netopýrů v budovách (metodický list programu Netopýr) – vydal ČSOP v roce 2021 – ke stažení v pdf
  • Mojmír Vlašín, Ivana Málkov: Ochrana netopýrů – vydal ČSOP Veronica v roce 2004 – ke stažení v pdf po registraci
  • Soubor článků v Kráse našeho domova – jaro 2003