Tematické roky ČSOP

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje od roku 2020 tematické roky. Jejich smyslem je upozornit nejrůznějším způsobem veřejnost na vybrané skupiny rostlin a živočichů, na důvody a způsoby jejich ochrany a s tím související nutnost ochrany jejich biotopů.

Vyhlášeny byly tyto tematické roky:

2020 – Rok orchidejí

2021 – Rok vážek

2022 – Rok netopýrů

2023 – Rok konikleců

2024 – Rok motýlů