Mapování konikleců

Pojďte společně s Českým svazem ochránců přírody a Rezekvítkem mapovat koniklece!

Mapujeme koniklece na území České republiky MIMO maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky), mimo klidové zóny národních parků, mimo výsadby na zahradách, předzahrádkách, v parcích apod. Zajímá nás ale i výskyt nepůvodních druhů zplanělých či nelegálně vysazených ve volné krajině.

Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze státní ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům.