Oáza pro čápy u Dvora Králové nad Labem vyhrála díky obrovské podpoře veřejnosti

Český projekt na obnovu mokřadů pro čápy a další ubývající druhy živočichů zvítězil v evropské soutěži vyhlášené při příležitosti 90. výročí založení logistické skupiny Raben Group zaměřené na podporu aktivit v oblasti životního prostředí. Ve velmi těsném finále s německým projektem na ochranu netopýrů zvítězil ten český díky více než 283 tisícům hlasů.

“Projektu velmi pomohla vlna podpory ze strany milovníků čápů nejen z České republiky, ale doslova z celého světa od Polska až po Japonsko. Zejména příznivci mediálně i veřejností velmi sledovaného případu záchrany čapích mláďat v Mladých Bucích pomohli rozhodující měrou projektu vyhrát,” říká David Číp ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Jaroměři. Projekt na podporu čápů získá od společnosti Raben Group finanční grant, který bude moci čerpat 3 roky.

Aby čápi měli čím krmit mláďata, potřebují dostatek mokřadů, podmáčených luk a pastvin, kde mohou lovit potravu. Pokud bude dost vodního hmyzu, žab, slepýšů a užovek, nebudou mláďata čápů trpět hlady. Díky tomu by se opět mohli čápi vracet do nížin, ze kterých je vyhání chybně nastavená zemědělská politika s velkými lány řepky a kukuřice. Pokud se začne v krajině dařit čápům, začne se dařit i přírodě samé a tím i člověku, který potřebuje mokřady jako klimatizaci, prevenci před suchem a povodněmi, i jako úložiště skleníkových plynů.

Projekt oázy pro čápy podporují i zástupci města Dvůr Králové nad Labem včetně pana starosty, ale také „africký“ Safari park Dvůr Králové.

„Naši čápi v Africe zimují a tím symbolicky propojují oba kontinenty. Kéž by tak čápi pomohli i lépe propojovat člověka s přírodou, neboť bez zdravé přírody se neobejdou jak čápi a další zvířata, tak ani samotní lidé”, konstatuje zoolog Safari parku Michal Podhrázský.

“Bez logistiky si náš život nelze představit, zároveň ale nemůžeme opomenout vliv, který bezesporu má na životní prostředí. Naše skupina Raben Group si je toho vědoma, a proto se dlouhodobě snažíme tento dopad odpovědně minimalizovat. Jednou z forem je i podpora projektů zaměřených na ochranu životního prostředí,” uvedl Jakub Trnka, generální ředitel Raben Logistics Czech. “Velice mě těší, že právě český projekt zvítězil v celoevropském hlasování. Jsem proto hrdý, že se staneme generálním partnerem projektu, a tím opět přispějeme k dobré věci,” dodává.

Teď, když projekt zvítězil, nastala pravá chvíle na dořešení nutných povolení a posvěcení úřady. Klíčový je v tomto směru souhlas Města Dvora Králové nad Labem, které svěřilo svůj pozemek do péče Českému svazu ochránců přírody, aby zde mohla vzniknout oáza pro čápy, a aby se zde zachovaly orchidejové louky, udržované pravidelnou sečí.. I samotní úředníci města projekt podporují a fandí mu. Jakmile se tedy podaří dotáhnout nutnou povolovací administrativu, bude moci celý projekt započít – a to snad už v únoru nebo březnu příštího roku. Oáza pro čápy se všemi plánovanými tůněmi by potom měla být hotová do několik let.

„Máme se na co těšit. Čeká nás krásná a důležitá práce. Budeme rádi za aktivní podporu veřejnosti včetně firem a škol, aby přidaly ruku k dílu a přitom se dozvěděly mnoho zajímavého o naší přírodě v rámci brigád i teambuildingů. Jste srdečně zváni. Děkujeme zástupcům města Dvůr Králové nad Labem, generálnímu partnerovi projektu skupině Raben Group a všem dalším příznivcům čápů za vstřícnou podporu“, uzavírá David Číp.