Ochrana biodiverzity a podpora pozemkových spolků pro rok 2021

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje tradiční otevřená výběrová řízení Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Progam Ochrana biodiverzity podporuje širokou škálu aktivit ve prospěch ohroženýc druhů či biotopů, od mapování přes praktická opatření v krajině až po osvětu. Projekt může podat jakýkoli zapsaný spolek (pobočný spolek).

Do programu na podporu vzniku pozemkových spolků mohou podávat projekt krom zapsaných (pobočných) spolků i o.p.s., ústavy či nadace, jejichž cílem je stát se akreditovaným pozemkovým spolkem, tedy chránit naše přírodní dědictví na základě nějakých dlouhodobých právních vztahů k pozemkům.

Text a přihláška výběrového řízení Ochrana biodiverzity (uzávěrka 17. března)

Text a přihláška výběrového řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků (uzávěrka 15. března)

Formulář rozpočtu (společný pro obě výběrová řízení)