Ochránci přírody vyzývají: zapojte se do mapování konikleců!

V České republice roste pět druhů konikleců. Rok konikleců, vyhlášený Českým svazem ochránců přírody, je vhodnou příležitostí udělat si malou inventuru. Český svaz ochránců přírody a Rezekvítek proto vyzývají: pomozte nám zmapovat koniklece mimo chráněná území!

„Koniklece jsou chráněné a ohrožené druhy, míst s jejich výskytem ubývá. O lokalitách s větším výskytem konikleců víme díky každoročnímu monitoringu. Je však důležité podchytit i místa s malým výskytem, které mohou vyžadovat péči a ochranu.“ říká Vilém Jurek z Rezekvítku.

„Nemapuje se výskyt v přírodních rezervacích a přírodních památkách, ty jsou dobře zmapované. Nemapují se samozřejmě ani koniklece vysazené na zahrádky či do parků. Zajímají nás všechny ostatní, tedy rostliny rostoucí ve volné přírodě mimo tato chráněné území.“ doplňuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. „Pokud na takové koniklece na svých jarních toulkách přírodou narazíte, budeme rádi za vaši zprávu! Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům.“

Nejvhodnější čas k mapování je právě teď! Březen a duben jsou měsíce, kdy většina konikleců kvete. K mapování konikleců lze využít formulář na www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Krom přesného místa nálezu, druhu a přibližného počtu trsů (shluků květů) budou organizátoři rádi i za bližší informace o lokalitě, pokud je víte; například zda o ní někdo pečuje či zda je nějak ohrožena. Tyto informace pište do poznámky.

Kde koniklece hledat? Na suchých osluněných stanovištích, tedy různých stepních stráních, skalách či (vzácněji) v řídkých lesích. Pokud si nejste jistí, jaký druh koniklece jste našli, nevadí. Pošlete fotografii (ideálně i s detailem listu, je-li již vyvinut).

Bližší informace: za ČSOP Jan Moravec, 777 063 340, jan.moravec@csop.cz

                      za Rezekvítek Vilém Jurek, 775 580 206, vilem.jurek@rezekvitek.cz