Odborní garanti

Odborní garanti tvoří odborné zázemí národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Posuzují podané projekty, hodnotí jejich závěrečné práci, jsou připraveni s realizátory projektů (i těmi, kteří o podání teprve uvažují) konzultovat jejich záměry, cíle a navržené postupy, podílí se na definování priorit a celkovém směřování programu.