Odborní garanti

Odborní garanti tvoří odborné zázemí národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Posuzují podané projekty, hodnotí jejich závěrečné práci, jsou připraveni s realizátory projektů (i těmi, kteří o podání teprve uvažují) konzultovat jejich záměry, cíle a navržené postupy, podílí se na definování priorit a celkovém směřování programu.

 • Ing. Martin Dušek – management lokalit soustavy Natura 2000 (martin.dusek72@gmail.com, tel.: 724 166 133)
 • Libor Dvořák – motýli (dvorak@seznam.cz)
 • Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. – ryby a kruhoústí (lubomirhanel@seznam.cz, tel.: 317 852 654)
 • Daniel Horáček – netopýři (chiroptero.dan@gmail.com, tel.: 603 780 392)
 • Mgr. Kryštof Horák – ptáci (horakkrystof@seznam.cz, tel.: 737 301 664)
 • RNDr. Ivan Horčičko, CSc. – lesní hmyz (horcickoi@seznam.cz, tel.: 603 302 041)
 • Mgr. Stanislav Chvapil – čápi a ostatní brodiví (ciconia.roudnice@centrum.cz, tel.: 732 149 330, 416 837 603)
 • RNDr. Ivana Jongepierova – regionální luční směsi (Ivana.jongepierova@nature.cz, tel.: 728 881 757)
 • Mgr. Petr Karlík – ohrožené a chráněné nelesní byliny (pkarlik@seznam.cz, tel: 776 093 924)
 • Daniel Křenek – ptáci zemědělské krajiny (dendrocopos@seznam.cz, tel.: 776 322 719)
 • Ing. Karel Kříž – ohrožené druhy dřevin (karel@csop.cz, tel.: 777 800 458, 317 845 169)
 • Ing. Martin Lípa – staré odrůdy ovocných dřevin (ec.meluzina@volny.cz, tel.: 777 086 620)
 • Mgr. Jaromír Maštera – obojživelníci (mastera.jaromir@gmail.com, tel: 732 877 955)
 • RNDr. Blanka Mikátová – plazi (blanka.mikatova@seznam.cz, tel.: 721 861 729)
 • Mgr. Květa Morávková – invazivní druhy rostlin (kveta.annolk@seznam.cz, tel.: 777 171 876, 602 154 091)
 • Mgr. Libor Opluštil – dravci a sovy (libor.oplustil@email.cz, tel.: 724 578 678)
 • RNDr. Miroslav Pavelka – čmeláci, včely (m.pavelka@sh.cvut.cz, tel.: 608 908 833, 571 651 474)
 • Ing. Václav Somol, CSc. – byliny v lesích (silvatica@centrum.cz, tel.: 721 544 784)
 • Ing. Petr Stýblo – osvěta, biodiverzita okolí lidských sídel (petr.styblo@csop.cz, tel.: 602 395 473)
 • Mgr. Filip Trnka – hmyz (filip.trnka88@gmail.com, tel.: 606 591 760)
 • Mgr. Martin Třešňák – podpora hnízdních možností ptáků v lesích (martin.tresnak@csop.cz, tel.: 222 516 115)
 • Mgr. Martin Waldhauser – vážky (martin.waldhauser@nature.cz, tel: 724 314 426, 487 762 356)