Povedlo se nám

Sledování velkých šelem v Beskydech pomocí fotopastí

Výskyt velkých šelem na území České republiky stále vyvolává rozmanité emoce. Mnozí jsou z návratu vlků, rysů a divokých koček nadšeni, jiní naopak znepokojeni. Členové základní organizace ČSOP Orchidea Valašsko se proto rozhodli sledovat velké šelmy pomocí fotopastí a zjistit více o jejich výskytu v Beskydech. Více zde.

Ze života kalousů

Máte rádi sovy a chtěli byste o nic vědět mnohem víc než doposud? Máte jedinečnou příležitost. Díky Českému svazu ochránců přírody můžete nahlédnout do života kalousů ušatých. Díky online vysílání z budek můžete sledovat, jak kalousi žijí, jakou potravou se živí nebo jak vychovávají svá mláďata. Více zde.

Netopýři noci

Vydejte se s námi za tajemnými a úžasnými králi noci, netopýry. Český svaz ochránců přírody každoročně pořádá několik netopýřích nocí, během kterých zjistíte, jak tito zajímaví savci žijí, jak komunikují i jak vypadají. Více zde.

Mapujeme vážky

Mapování vážek (Odonata) má významné místo v ochraně přírody. Jeho cílem je mapovat rozšíření jednotlivých druhů vážek, zjistit případná ohrožení konkrétních druhů nebo stanovišť a třeba získat data k aktualizaci ochranářských plánů, červených seznamů apod. Více zde.

Louky: sejeme místní semínka

Louky jsou nedílnou součástí kulturní krajiny České republiky. V minulosti byla kulturní krajina tvořena pestrou mozaikou složenou z nejrůznějších typů stanovišť, avšak vlivem velkoplošného a intenzivního hospodaření tato jemnozrnnější struktura ze současné krajiny téměř vymizela. Více zde.

Hledání rostlinného bohatství nových lokalit

Biologický průzkum je důležitou součástí procesu, který nastane, když Český svaz ochránců přírody získá do své péče nebo vlastnictví novou lokalitu. Potřebujeme vědět, co tam žije a tedy jak se o místo co nejlépe starat. Více zde.

Rostlinný klenot Moravy: škarda panonská

Mapování nebo monitoring rostlinných a živočišných druhů v krajině je z hlediska ochrany přírody důležitou cestou, jak získat ucelenější informace o druhovém bohatství na určité lokalitě. Především umožní zjistit, zda nemá některý z druhů problém na lokalitě přežít. Největším rizikem je například ztráta vhodného stanoviště, kterou lze odhalit během pravidelných návštěv lokality. Více zde.

Revitalizace: návrat k přírodě

V České republice jsou vodní toky ve velmi špatném stavu. Velká část potoků, říček i řek byla narovnána, zahloubena a jinak upravena. Tyto zásahy mají za následek, že voda v korytě proteče rychle, nemá se kde rozlévat a vodní tok neplní správnou funkci v krajině. Více zde.