Mapujeme vážky

Mapování vážek (Odonata) má významné místo v ochraně přírody. Jeho cílem je mapovat rozšíření jednotlivých druhů vážek, zjistit případná ohrožení konkrétních druhů nebo stanovišť a třeba získat data k aktualizaci ochranářských plánů, červených seznamů apod. Český svaz ochránců přírody podporuje mapovací projekty, díky kterým získáváme další znalosti o konkrétních druzích i celé skupině vážky. Vážkám se intenzivně věnují členové pozemkového spolku Hamerský potok.

Proč?

Český svaz ochránců přírody zvolil rok 2021 jako Rok vážek. Tento charizmatický hmyz je velmi populární i mezi širokou veřejností. Jejich přítomnost proto může ochránit celý biotop (stanoviště), na kterém se nacházejí, protože ochrana vážek znamená i ochranu mokřadů, tůněk a jiných lokalit, kde se vyskytují. Můžeme je tak považovat za deštníkové druhy. Některé druhy vážek jsou úzce vázané na určité stanoviště, třeba rašelinné druhy, a jejich početnost nám indikuje stav a kvalitu lokality. Díky tomu je můžeme považovat za bioindikátory. Komplexní data získaná během mapování nám umožní lépe stanovit stav přírody a jak postupovat v ochraně přírody.

Jak?

Vážky lze mapovat různými způsoby. Nejjednodušším způsobem je odchyt jedinců do síťky a jejich určení přímo v terénu. Anebo pořídit podrobnou fotodokumentaci. Pokud jsou na fotografiích patrné určovací znaky, jedná se o výhodný přístup v určování. Dále lze uplatnit sběr exuvií, což jsou svlečky kutikul, které zůstanou přilepené na vegetaci na lokalitě. I na základě svleček lze určit druh vážky.

Zařazení do programu biodiverzity

Získaná data budou významná při posuzování ochranářských plánů lokalit, které má v péči Český svaz ochránců přírody. Neméně významnou částí je samotné získání dat a tím utváření ucelené představy o stavu vážek na konkrétních lokalitách. Proto jsou širší mapovací projekty nedílnou součástí národního programu Ochrany biodiverzity.