Hledání rostlinného bohatství nových lokalit

Biologický průzkum je důležitou součástí procesu, který nastane, když Český svaz ochránců přírody získá do své péče nebo vlastnictví novou lokalitu. Potřebujeme vědět, co tam žije a tedy jak se o místo co nejlépe starat. Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty mají od loňska v péči lokality Dobré hory, Vlčí a Léskovky. Jedná se o 27 hektarů luk, lesů i křovin, které byly získány díky projektům LIFE Ze života hmyzu nebo díky výkupům ze sbírky Místo pro přírodu.

Proč?

Každá lokalita potřebuje ušít management na míru. Bez znalostí, které druhy ma místě žijí, to ale nelze udělat. Proto v ČSOP klademe důraz, aby na každé nově získané lokalitě proběhl biologický průzkum. V případě lokalit Dobré hory, Vlčí a Léskovky to je především botanický průzkum.

Jak?

Botanický průzkum probíhá od března do září. Během jednotlivých návštěv lokalit je zaznamenán výskyt rostlinných druhů, počet jednotlivých jedinců konkrétního druhu a stav, ve kterém se nacházejí (zda jsou to kvetoucí rostliny, sterilní a další důležité vlastnosti).

Zařazení do programu biodiverzity

Mapovací a inventarizační projekty jsou pravidelně podporovány z národního programu Ochrany biodiverzity. V případě nově vykoupených lokalit je podobný průzkum nutností.