Revitalizace: návrat k přírodě

V České republice jsou vodní toky ve velmi špatném stavu. Velká část potoků, říček i řek byla narovnána, zahloubena a jinak upravena. Tyto zásahy mají za následek, že voda v korytě proteče rychle, nemá se kde rozlévat a vodní tok neplní správnou funkci v krajině. Cestou zpět jsou revitalizace vodních toků. Hladovský potok byl revitalizován v roce 2020 díky zásahům Lesy ČR. Během roku 2021 chtějí členové spolku Bělozářka zhodnotit, jaký vliv má revitalizace na živočichy (především hmyz), zda osídlili jednotlivá místa revitalizovaného toku a porovnat je s výsledky z úseků, kde revitalizace neproběhla. Výsledky by měly vést k ověření efektivnosti revitalizačních opatření u dalších připravovaných akcí.

Proč?

Revitalizace vodních toků jsou náročné, jak z finančního, tak personálního hlediska. Je důležité vědět, jaký má revitalizace vliv na místní živé organizmy a které zásahy jsou ideální a které nikoliv. Důležité jsou poznatky, které umožní lepší plánování dalších etap revitalizace.

Jak?

Sběr hmyzu, především těch žijících ve vodě.

Zařazení do programu biodiverzity

Významný projekt, který nám přinese důležité poznatky týkající se revitalizací.