Rostlinný klenot Moravy: škarda panonská

Mapování nebo monitoring rostlinných a živočišných druhů v krajině je z hlediska ochrany přírody důležitou cestou, jak získat ucelenější informace o druhovém bohatství na určité lokalitě. Především umožní zjistit, zda nemá některý z druhů problém na lokalitě přežít. Největším rizikem je například ztráta vhodného stanoviště, kterou lze odhalit během pravidelných návštěv lokality. Takovým příkladem může být monitoring a příprava záchranného programu pro škardu panonskou, která má dnes v České republice pouze jednu lokalitu výskytu a její počty se neustále snižují. Celý projekt si vzali pod křídla členové základní organizace ČSOP Hořepník.

Proč?

Škarda panonská (Crepis pannonica) je v České republice kriticky ohroženým druhem rostliny, která patří do čeledi hvězdnicovitých. Je tak příbuzná třeba sedmikráskám. Samotný výskyt škardy panonské je na samé západní hranici areálu výskytu druhu. V minulosti tato rostlina na pěti moravských lokalitách. Posledním místem, kde lze tento druh v současné době nalézt, je Přírodní památka Stepní stráně u Komořan na Moravě. V roce 2012 zde proběhl monitoring financovaný z NP Ochrana biodiverzity a výsledkem bylo nalezení pouhých 16 rostlin, z nichž 6 bylo sterilních (nekvetoucích). V roce 2020 bylo zaznamenáno 12 rostlin. Populace druhu je na základě sesbíraných dat v kritickém stavu. Na základě těchto zjištění rozjíždí členové ZO ČSOP Hořepník záchranný program pro škardu panonskou.

Jak?

Záchranný program bude probíhat v letech 2020 – 2025. Bude probíhat pravidelný monitoring jedinců škardy panonské a učiní se vhodné zásahy, které by měly podpořit podmínky pro život této vzácné byliny.  Základem bude vytváření kultivačních plošek, na kterých bude narušen a rozvolněn travní porost. Nejdříve budou plošky vytvářené okolo matečných rostlin škardy, později i v širší ploše. Všechny zásahy budou dělány ručními nástroji, aby bylo možné citlivě kontrolovat sílu a intenzitu zásahu. Všechny plošky pak budou nadále ošetřovány proti zarůstání (především plením). Neméně důležité bude sběr zralých nažek se semeny (maximálně 50 procent) a jejich následné vysetí na připravené plošky. Genetickou diverzitu prohlubuje zdroj semen (nažek) z botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně. Rostliny dlouhou dobu přežívají ve výzkumné kultuře botanické zahrady a jsou původem ze Stepních strání u Komořan. Všechny tyto kroky by měly podpořit růst a rozmnožování populace škardy panonské a zachránit tento druh před vyhynutím.

Zařazení do programu biodiverzity

Záchranný program na konkrétní druh, jehož populace je na území České republiky ohrožena, je jedním z nejdůležitějších úkolů ochrany přírody. Pokud škarda panonská vyhyne, bude příroda České republiky o tento druh ochuzena. Vážíme si, že se členové ZO ČSOP Hořepník pustili do takto náročného projektu, který bude mít snad šťastný konec.