Sledování velkých šelem v Beskydech pomocí fotopastí

Výskyt velkých šelem na území České republiky stále vyvolává rozmanité emoce. Mnozí jsou z návratu vlků, rysů a divokých koček nadšeni, jiní naopak znepokojeni. Členové základní organizace ČSOP Orchidea Valašsko se proto rozhodli sledovat velké šelmy pomocí fotopastí a zjistit více o jejich výskytu v Beskydech. Dalším cílem je případně objasnit, zda nejsou potencionálním rizikem pro místní chovatele ovcí. Díky podobným projektům budeme mít ucelenější informace o chování velkých šelem a díky tomu snad najdeme cestu, jak spolu žít na společném území.

Proč?

Velké šelmy (vlk obecný, rys ostrovid, kočka divoká, medvěd hnědý) jsou přirozenou součástí přírody České republiky. V minulosti byly tyto druhy vyhubené a naše společnost si odvykla úskalím, které soužití s velkými šelmami přináší. Pečlivé mapování výskytu velkých šelem poskytuje dobré informace, kde se tato zvířata nacházejí. Důležitým aspektem projektu je zjištění, která zvířata mohou za útoky na ovce v oblasti.

Jak?

Umístěním fotopastí do míst, kde se nacházejí pobytové stopy šelem (chlupy, stopy, trus).

Zařazení do programu biodiverzity

Mapovací projekty jsou pravidelně podporovány z národního programu Ochrany biodiverzity. Sledování velkých šelem je významným projektem, díky kterému získáme důležité informace o výskytu šelem v Beskydech a navíc je důležitým předpokladem vyřešení konfliktu mezi vlky a chovateli ovcí.