Rok 2021 je rokem vážek. Pojďte je s námi objevovat

Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany.

Zachovalé vodní plochy a mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále ubývá. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině ČSOP provozuje kampaň Naše mokřady, která si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.

Lidé v Českém svazu ochránců přirídy by byli rádi, aby si veřejnost začala mokřadů více vážit; aby lidé napomáhali jejich obnově a bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.

V rámci Roku vážek ČSOP připravuje zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. 

Exkurze:

Jak to bude s plánovanými exkurzemi, záleží na vývoji koronavirové situace. Sledujte zde a na facebooku ČSOP (facebook.com/csop.cz), kde vás budeme o novinkách informovat. Pokud nebudeme moci vyrazit na vycházku nejen za vážkami společně, budeme se snažit poskytnout alespoň radu, kam a kdy se za nimi vydat, případně jak tyto tvory nalákat na svou zahradu, protože je to hmyz nejen krásný, ale také velmi užitečný.

Putovní výstava

Výstava věnovaná vážkám, která bude informovat veřejnost o životním cyklu, ochraně a prostředí, ve kterém žijí a také o jejich základním systematickém členění.