Rok konikleců

Rok 2023 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem konikleců. Cílem je upozornit nejen na tyto krásné ohrožené jarní květiny, ale i na nutnost a možnosti ochrany biotopů, v nichž se vyskytují, tedy především stepí a lesostepí (světlých lesů).

…a možná i ledacos dalšího. Sledujte tyto stránky!

Tiskové zprávy