Rok netopýrů

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje již od roku 2020 tematické roky. Rok 2022 byl vyhlášen Rokem netopýrů.

Proč zrovna Rok netopýrů?

Netopýři (přesněji řečeno letouni, skupina savců, která u nás vedle vlastních netopýrů zahrnuje i vrápence) jsou velmi pozoruhodní živočichové. Naši pozornost si zaslouží nejen schopností pohybu a lovu potravy ve tmě za pomoci tzv. echolokace (v podstatě na principu radaru), skrytým způsobem života, kdy často žijí v naší těsné blízkosti, aniž bychom o nich věděli, velikou spotřebou hmyzu včetně toho, který z našeho čistě lidského pohledu považujeme za „škodlivý“, ale i svojí vzácností. Proto jsou všechny druhy letounů chráněny našimi zákony i mnoha mezinárodními úmluvami.

Hlavním problémem netopýrů je úbytek potravy (proč z naší krajiny mizí hmyz je na samostatnou debatu) a úbytek vhodných míst pro rozmnožování a přezimování. Netopýři se neobejdou bez různých dutin. Jenže ty z naší krajiny neustále mizí. Kácí se staré stromy, kamenné zídky nahrazuje beton, mnohé podzemní prostory byly zavezeny… Náhradní stanoviště hledají netopýři v našich domech. Na půdách, ve sklepích či v nejrůznějších skulinách ve zdivu, za obložením… Což někdy vyvolává kontroverze, mnohem častěji ale narážejí na předsudečný strach či doplácejí na lidský nezájem a nevědomost (například při zateplování domů). Věříme, že osvěta zde může hodně pomoct.

Co jsme pro vás v roce 2022 připravili?

Tiskové zprávy k Roku netopýrů