Tisková zpráva: Jdem ven! Český svaz ochránců přírody zve veřejnost na Setkání s přírodou

(ČR, 13.6.2024) Již sedmnáctý ročník kampaně Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Setkání s přírodou odstartuje v pátek 14. června. V deseti dnech odtajní zasvěcení průvodci ČSOP  milovníkům přírody v různých zákoutích republiky přírodní zajímavosti a zároveň představí svoji práci. Přijďte se setkat se vzácnými druhy rostlin a živočichů a dozvíte se, co dělat, aby nám z krajiny nezmizely.  

Letošní ročník začne již v pátek 14. června v odpoledních hodinách v Karlovarském kraji. Z Kynšperku nad Ohří se vydáme za motýly a vážkami na louky kolem Ohře. Do téže oblasti, konkrétně do Libockých mokřadů vyrazíme o den později. Ve středočeském kraji můžete navštívit například přírodní památku Radouč, kde můžete pozorovat kolonii volně žijících syslů na okraji Mladoboleslavského sídliště. Pokud patříte spíše mezi botaniky, neměla by vám uniknout vycházka na Vrchbělou za tořiči. Nebo se raději vydáte na Liberecko do luk v okolí Sychrova a na následnou prohlídku zámeckého parku?

Na Vysočinu se vypravíme v souvislosti s právě probíhajícím Rokem motýlů. Za těmito zástupci hmyzu nás čeká setkání v nivě Doubravy. V Brně pak chystáme setkání se včelami. Zde se dozvíte, že včelky nejsou jen v úlech, ale existují také čmeláci a včelky samotářky. Na Znojemsku je pak připravena vycházka na přírodní památku Pustý kopec. Představena bude místní fauna, flóra i geologické zajímavosti. V okolí Hodonína můžete zavítat do NPR Čertoryje za motýly, opět k příležitosti letos vyhlášeného Roku motýlů. Při procházce kolem řeky Bečvy na Valašsku se seznámíte s volavkami, chrostíky a popencem, a nenáročnou vycházku zakončíte u kytary, ohně a buřtíků.

Tím ale výčet aktivit zdaleka nekončí. Kompletní seznam vycházek, mapu míst, kontakty na pořadatele a další důležité informace o sedmnáctém ročníku kampaně naleznete na www.setkanisprirodou.cz. Většina vycházek je zdarma, u některých je účastnický poplatek. U většiny vycházek není počet účastníků nijak omezen. Všechny doplňující informace jsou vždy uvedeny v popisu jednotlivých akcí.

Mnoho vycházek v rámci Setkání s přírodou bylo podpořeno z Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.

Více informací: Eliška Prouzová, Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, eliska.prouzova@csop.cz, 222 516 115, 602 395 473