Tisková zpráva: Kalendář akcí k Roku motýlů se plní. Kam vyrazíme za motýly tentokrát?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil rok 2024 Rokem motýlů. Smyslem tematických roků, které ČSOP každoročně vyhlašuje, je upozornit na jednotlivé skupiny organismů, příčinu jejich úbytku v krajině a možnosti jejich ochrany. Na přelomu jara a léta můžeme vidět motýlů nejvíce, a tak jsou po celé republice naplánovány vycházky pro veřejnost za motýly. Přidáte se?

Již v pátek 21. 6. nás v Přimdě na Tachovsku čeká cesta „Za nočními motýly na Přimdě“. Celou noc bude probíhat svícení a odchyt s určováním nočních motýlů. Zájemci si mohou vyzkoušet i spaní pod širákem. Akci pořádá muzeum Cheb.

V sobotu 22. 6. nás ČSOP Chotěboř zve na komentovanou vycházku za motýly do Sobíňova (Havlíčkobrodsko). Po odborném výkladu jistě přijde vhod káva či čaj a možnost opéct si buřtíky v terénní stanici.

V neděli 23. 6. nás čeká velmi bohatý program. Ve středních Čechách se uskuteční vycházka za motýly v evropsky významné lokalitě V Hladomoří nedaleko Vraného nad Vltavou (pořádá ČSOP Zvoneček). V Bílých Karpatech se vydáme do NPR Čertoryje (pořádá ČSOP Bílé Karpaty). V Moravskoslezském kraji můžete zavítat do Krnova na naučnou stezku Horky-Kabátův kopec. Odborný výklad zde zajistí zástupci ČSOP Levrekův ostrov a ČSOP Slezské odrůdy. Od 14:00 hodin pak v Radiměři na českomoravském pomezí (Svitavsko) proběhne tradiční vycházka Motýlím královstvím. Do Motýlího království ovšem můžete dorazit klidně již pár dní předem a pomoci s jeho údržbou; již ode dneška až do neděle se zde koná „senoseč“ a dobrovolníci jsou vítáni.

Tím ale výčet vycházek nekončí! V úterý 24. 6. v podvečer nás čeká exkurze na místo pro přírodu Horky, které se nachází kousek od Českého Brodu.

Další motýlí akce pak budou následovat v červenci. ČSOP Iris Prostějov připravuje samoobslužnou naučnou motýlí stezku. Ta bude vyvěšena od 8. 7. do 21. 7. v biokoridoru Hloučela. Vyvěšené bannery budou obsahovat zajímavosti o motýlech a aktivity pro děti (hádanky, úkoly, kvízy). Pokud byste se opět chtěli zapojit do sčítání motýlů, druhá Motýlí půlhodinka odstartuje již 15. července. Stejně jako u první fáze, která proběhla na začátku černa, budete k pozorování potřebovat zejména jasno a bezvětří a půlhodinku volného času, kterou si vyhradíte na pozorování motýlů. Závěr července patří opět Prostějovsku. V Dětkovicích se odehraje 30. 7. Den na louce s motýly.

Seznam všech motýlích aktivit je průběžně aktualizován na stránce www.rokmotylu.cz. Pomoci motýlům a nejen jim, ale i mnoha dalším druhům hmyzu i rostlin pak můžete v rámci Víkendů pro přírodu. Na webové stránce www.vikendyproprirodu.cz najdete širokou škálu blízkých akcí, v rámci kterých můžete podat pomocnou ruku spolkům, které pečují o přírodně cenné lokality.

Část vycházek za motýly byla podpořena z Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož generálním partnerem jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.

Seznam konaných vycházek:

Plzeňský kraj:

  1. 6. Za nočními motýly na Přimdě (Muzeum Cheb)

Středočeský kraj:

  1. 6. Vycházka za motýly v EVL V Hladomoří (ČSOP Zvoneček)
  2. 6. Exkurze na místo pro přírodu Horky (ČSOP)

Pardubický kraj:

  1. 6. Vycházka Motýlím královstvím (ČSOP Arion)

Kraj Vysočina:

  1. 6. Komentovaná vycházka za motýly do Sobíňova (ČSOP Chotěboř)

Jihomoravský kraj:

  1. 6. Vycházka za motýly do NPR Čertoryje (ČSOP Bílé Karpaty)

Olomoucký kraj:

  1. 7. až 21. 7. Samoobslužná naučná stezka v biokoridoru Hloučela (ČSOP Iris Prostějov)
  2. 7. Den na louce s motýly (ČSOP Iris Prostějov)

Moravskoslezský kraj:

  1. 6. Setkání s motýly na naučné stezce Horky-Kabátův kopec (ČSOP Levrekův ostrov, ČSOP Slezské odrůdy)

Akce jsou průběžně doplňovány na web: https://biodiverzita.csop.cz/akce-k-roku-motylu/