Zachraňujeme žáby před koly aut

Vodní prostředí patří v naší krajině k těm nejohroženějším. A s ním i obojživelníci – žáby a čolci. Jejich životy ohrožuje i každoroční a často komplikované jarní putování k vodě, ve které se rozmnožují. Aby při této cestě nezahynuli pod koly aut, pomáhají jim ochránci přírody. Letos poprvé jim významně pomohl i Nadační fond Veolia.

Český svaz ochránců přírody eviduje na českých silnicích více než 500 úseků, kde tahové cesty obojživelníků křižují silniční komunikaci. V tomto roce se podařilo za přispění několika desítek dobrovolníků celkem 19 kritických míst zabezpečit dočasnými zábranami, které zabrání vstupu obojživelníků na vozovku. Tyto zábrany buď zvířata navedou na bezpečnější trasu anebo jsou doplněny zakopanými nádobami, do kterých žáby a čolci spadnou. Pak nastupují další dobrovolníci, kteří je po celou dobu tahu několikrát denně z nádob vybírají a přenášejí na druhou stranu silnice. Přestože většinu těchto prací realizují dobrovolníci, náklady na materiální zabezpečení, dopravu atd. přesahují částku 200 000 Kč. V tomto roce poprvé je Českému svazu ochránců přírody významným darem pomohl uhradit Nadační fond Veolia.

Projekty na zabezpečení rizikových úseků tahových cest obojživelníků jsou již přes 20 let realizovány v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je spolufinancován také Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala a společností Billa. V tomto roce poprvé byl významně podpořen i Nadačním fondem Veolia. Děkujeme! Více informací zde.