Chci se zapojit

Do výzev národního programu Ochrana biodiverzity se může přihlásit jakýkoliv spolek.

Můžete získat podporu v řádu několika desítek tisíc korun.

Podporujeme mapovací a monitorovací, nejrůznější praktická opatření v krajině či přímou pomoc ohroženým druhům (záchranné transfery…), dále i propagaci ochrany biodiverzity (exkurze, výstavy, vydávání metodických materiálů).

Více informací o výzvách včetně vzorových projektů a kontaktů na odborníky, kteří program zaštiťují, najdete v sekci Podpora lokálních projektů.

Na několik příkladů úspěšných projektů se můžete podívat v sekci Povedlo se nám.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 51044935828_129e350b33_o-1-1024x634.jpg.
Motýli často potřebují louky či jiné bezlesí, kde najdou živnou rostlinu pro housenky a květy plné nektaru. Na obrázku ohniváček černoskvrnný. Foto M. Kišelová

Zapojit se do ochrany biodiverzity jde však samozřejmě i jinak. Níže pár tipů z téměř nevyčerpatelné škály možností:

 • Chcete-li přiložit ruku k dílu a pomoci s údržbou nějaké cenné lokality, přehled připravovaných dobrovolnických akcí najdete na Víkend pro přírodu. Případně můžete nabídnout individuálně svou pomoc některému pozemkovému spolku či sami pozemkový spolek založit.
 • Chcete-li mít co největší druhovou rozmanitost na své zahradě (či jiném pozemku ve svém užívání), mnoho zajímavých tipů najdete na Živá zahrada.
 • Rozhodnete-li se pustit do budování tůní, nejkomplexnější informace najdete na stránkách spolku Mokřady.
 • Chcete-li podpořit záchranu zajímavých přírodních míst, přispějte na kampaň Místo pro přírodu.
 • Jak chránit mokřady a stepi, jedny z nejohroženějších biotopů naší krajiny, se dočtete v našich letáčcích.
 • Najdete-li nějaké zajímavé živočichy či rostliny, můžete to ohlásit například prostřednictvím aplikace BioLog. Jakákoli informace o výskytu může být pro ochranu druhu či lokality velice důležitá.
 • Myslíte-li to s ochranou přírody vážně, staňte se našimi členy 😉
Ale především, snažte se ve své běžné, každodenní činnosti, řídit těmito zásadami:
 • Neustále přemýšlím, jestli to, co dělám, nemůže někomu ublížit. I odhozený provázek či špatně zakrytý sud s vodou může být nebezpečnou pastí pro řadu živočichů.
 • Není-li nezbytně nutné použít chemické prostředky, nepoužívám je.
 • Vždy je cennější zachovat přírodní dutiny či mrtvé dřevo, než budovat umělé budky, broukoviště a podobně.
 • Podporuji či vytvářím ve svém okolí co nejpestřejší krajinu, ve které mají místo kvetoucí rostliny (naše domácí, ne výsevy směsí semen z druhého konce světa), staré stromy, kameny, louže, i trocha toho biologického „nepořádku“ (hromada staré trávy, listí, ořezaných větví…).
 • Vodu potřebujeme nejen my, ale celá příroda. Proto se nesnažím vysušit kdekteré zamokřené místo, neodvádím dešťovou vodu do kanalizace, na vhodných místech zřizuji drobné tůňky a jezírka.
 • Minimalizuji vytváření zpevněných ploch.
 • Snažím se najít vhodné soužití se živočichy žijícími v lidských sídlech či jejich okolí, jako jsou vlaštovky, jiřičky, netopýři…
 • Když už se mi z jakého důvodu dostanou do rukou exotická zvířata, nikdy je nevypouštím do volné přírody.
 • Když si nejsem jist, co dělat či nedělat, poradím se s odborníky, třeba z Českého svazu ochránců přírody nebo Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Předávám rady, jak pomáhat, či přinejmenším neškodit přírodě, dál.