Partneři NP Ochrana biodiverzity

Na této stránce najdete partnery, díky kterým můžeme národní program Ochrana biodiverzity realizovat. Všech si velice vážíme a děkujeme jim za pomoc a podporu.

Lesy ČR spolupracují na programu Ochrana biodiverzity již od roku 1999. Od roku 2009 jsou jeho generálním partnerem.

Ministerstvo životního prostředí je tradičním partnerem programu od jeho počátku ve 2. polovině 90. let. Právě stejnojmenný dotační program MŽP je hlavním pilířem finanční podpory desítek lokálních projektů, realizovaných v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity.

Společnost NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Hlavním předmětem spolupráce je citlivé zpřístupňování přírodně zajímavých lokalit veřejnosti. Návštěvníkům je tak přibližována přírodní rozmanitost prostřednictvím informačních tabulí a zejména vlastními prožitky. Podrobné informace o zpřístupněných lokalitách,  které mohou být zajímavým tipem na výlet, najdete i na internetových stránkách Blíž přírodě. Spolupráce však zahrnuje i obnovu přírodně cenných lokalit či další ekovýchovné aktivity (cyklus komentovaných exkurzí Setkání s přírodou, přírodovědné soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda).

Partnerství s firmou Volkswagen započalo během roku 2021, kdy si Volkswagen vybral Český svaz ochránců přírody jako neziskovou organizaci, kterou podpoří během několika akcí Run Czech: Volkswagen Virtual Maraton Prague a The Battle of The Teams. Získali jsme tak neopakovatelnou příležitost přitáhnout pozornost široké veřejnosti k ochraně přírody a především k ochraně biodiverzity.

Nadační fond Veolia je partner, díky kterému můžeme realizovat širokou škálu činností. Dříve byl generálním partnerem kampaně Ukliďme svět. Od roku 2019 jsme společně zaměřili pozornost na ochranu mokřadů a dalších přírodně cenných ploch spojených s vodou. Nadační fond popporuje v rámci svého programu Vraťme vodu přírodě výkupy takových lokalit a jejich management či třeba záchranné transfery obojživelníků.

Od roku 2019 podporuje Nadace Ivana Dejmala vedle řady jiných projektů i národní program Ochrana biodiverzity. Její podpora je zaměřena především na projekty spojené s vodou.

Společnost Billa je od roku 2020 generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic. Vedle toho ale podporuje i vybrané biodiverzitní projekty, v roce 2021 například přispěla na zabezpečení rizikových úseků na silnicích, kde dochází k usmrcováné překračujících obojživelníků.