Partneři NP Ochrana biodiverzity

Na této stránce najdete partnery, díky kterým můžeme národní program Ochrana biodiverzity realizovat. Všech si velice vážíme a děkujeme jim za pomoc a podporu.

Lesy ČR spolupracují na programu Ochrana biodiverzity již od roku 1999. Od roku 2009 jsou jeho generálním partnerem.

Ministerstvo životního prostředí je tradičním partnerem programu od jeho počátku ve 2. polovině 90. let. Právě stejnojmenný dotační program MŽP je hlavním pilířem finanční podpory desítek lokálních projektů, realizovaných v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity.

Společnost NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Hlavním předmětem spolupráce je citlivé zpřístupňování přírodně zajímavých lokalit veřejnosti. Návštěvníkům je tak přibližována přírodní rozmanitost prostřednictvím informačních tabulí a zejména vlastními prožitky. Podrobné informace o zpřístupněných lokalitách,  které mohou být zajímavým tipem na výlet, najdete i na internetových stránkách Blíž přírodě. Spolupráce však zahrnuje i obnovu přírodně cenných lokalit či další ekovýchovné aktivity (cyklus komentovaných exkurzí Setkání s přírodou, přírodovědné soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda).

Nadační fond Veolia je partner, díky kterému můžeme realizovat širokou škálu činností. Dříve byl generálním partnerem kampaně Ukliďme svět. Od roku 2019 jsme společně zaměřili pozornost na ochranu mokřadů a dalších přírodně cenných ploch spojených s vodou. Nadační fond popporuje v rámci svého programu Vraťme vodu přírodě výkupy takových lokalit a jejich management či třeba záchranné transfery obojživelníků.

Společnost Billa je od roku 2020 generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic. Vedle toho ale podporuje i vybrané biodiverzitní projekty, od roku 2021 například přispívá na zabezpečení rizikových úseků na silnicích, kde dochází k usmrcování překračujících obojživelníků, v roce 2022 podpořila i několik projektů na obnovu mokřadů a tůní.

Nadace Ivana Dejmala od roku 2019 podporuje vedle řady jiných projektů i národní program Ochrana biodiverzity. Její podpora je zaměřena především na projerky spojené s vodou.