Podpora lokálních projektů

Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. Výzvy jsou vesměs otevřené, tedy mohou se zapojit i spolky mimo ČSOP.

Aktuálně jsou vyhlášeny dvě otevřené výzvy:

Obecná na podávání projektů v celé škále činností národního programu Ochrana biodiverzity (mapování, praktická opatření, propagace). Projekty bylo možné podávat do 20. března.

Speciální na podporu Ochrany obojživelníků během jarní migrace. Projekty bylo možné podávat do 20. února 2022. Partnery této výzvy jsou Nadační fond Veolia a společnost BILLA.