Podpora lokálních projektů

Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. Výzvy jsou vesměs otevřené, tedy mohou se zapojit i spolky mimo ČSOP.

Výzva národního programu Ochrana biodiverzity pro rok 2024:

Přihlášky s projekty do programu Ochrana biodiverzity 2024 je možné zasílat do 29.2.2024!

Přihlášku spolu s přílohami zasílejte na e-mail: projektybio@csop.cz

Kontakty na odborné garanty (možno s nimi projekty předem konzultovat)

Závazné metodiky k některým aktivitám:

Mohlo by se vám hodit:

Záznam o kontrolách ptačích budek

Vzorové projekty pro inspiraci.

Ukázka rámcových textů smluv na realizace projektů v programu Ochrana biodiverzity (podmínky):

Pro závěrečné zprávy projektů: