Podpora lokálních projektů

Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. Výzvy jsou vesměs otevřené, tedy mohou se zapojit i spolky mimo ČSOP.

Výzva národního programu Ochrana biodiverzity pro rok 2023:

Speciální podvýzva pro zajištění transferu obojživelníků přes rizikové úseky komunikací v roce 2023:

Kontakty na odborné garanty (možno s nimi projekty předem konzultovat)

Závazné metodiky k některým aktivitám:

Vzorové projekty pro inspiraci.

Ukázka rámcových textů smluv na realizace projektů v programu Ochrana biodiverzity (podmínky):

Pro závěrečné zprávy projektů: