Seminář o ochraně motýlů

Český svaz ochránců přírody – Dům ochránců přírody Praha připravil k Roku motýlů seminář, představující několik inspirativních příkladů, jak zajistit motýlům v naší krajině co nejlepší podmínky k přežití a jak do toho vtáhnout veřejnost.

Seminář se konal 30. dubna 2024 v Domě ochránců přírody v Praze-Michli (Michelská 5).

*   *   *

Účastnili se:

Ondřej Sedláček (Ochrana fauny ČR, o.p.s.) – jak se na ochraně motýlů dá spolupracovat s veřejností

Roman Kalous (ČSOP Arion) – Radiměřské motýlí království a další cenné lokality na českomoravském pomezí v péči pozemkového spolku

Jiří Rom (Magistrát hl. m. Prahy) – péče o přírodně cenné bezlesí v podmínkách hlavního města

Martin Škorpík (Národní park Podyjí) – různé způsoby obnovy biodiverzity motýlů v NP Podyjí

Vojtěch Bajer (ČSOP Salamandr) – Ochrana motýlů na horských pastvinách Beskyd

Václav John (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) – ochrana kriticky ohroženého hnědáska chrastavcového

*   *   *

Letáček k prohlédnutí

Záznamy jednotlivých přednášek si lze pustit níže, nebo přímo na youtube kanále ČSOP

Ondřej Sedláček – Ochrana motýlů a spolupráce s veřejností

Prezentace k prohlédnutí

Jiří Rom – Péče o přírodně cenná bezlesí v Praze

Prezentace k prohlédnutí

Roman Kalous – Radiměřské motýlí království

Prezentace k prohlédnutí

Martin Škorpík – Různé způsoby obnovy biodiverzity motýlů v NP Podyjí

Prezentace k prohlédnutí

Vojtěch Bajer – Ochrana motýlů na horských pastvinách Beskyd

Prezentace k prohlédnutí

Václav John – Ochrana kriticky ohroženého hnědáska chrastavcového

Prezentace k prohlédnutí (bude dodána)