Seminář o ochraně motýlů

Český svaz ochránců přírody – Dům ochránců přírody Praha připravil k Roku motýlů seminář, představující několik inspirativních příkladů, jak zajistit motýlům v naší krajině co nejlepší podmínky k přežití a jak do toho vtáhnout veřejnost.

Seminář se koná 30. dubna 2024 v Domě ochránců přírody v Praze-Michli (Michelská 5). Začneme v 10 hodin, předpokládané ukončení v 17 hodin.

*   *   *

Účast zatím přislíbili:

Ondřej Sedláček (Ochrana fauny ČR, o.p.s.) – jak se na ochraně motýlů dá spolupracovat s veřejností

Roman Kalous (ČSOP Arion) – Radiměřské motýlí království a další cenné lokality na českomoravském pomezí v péči pozemkového spolku

Jiří Rom (Magistrát hl. m. Prahy) – péče o přírodně cenné bezlesí v podmínkách hlavního města

Martin Škorpík (Národní park Podyjí) – různé způsoby obnovy biodiverzity motýlů v NP Podyjí

Vojtěch Bajer (ČSOP Salamandr) – Ochrana motýlů na horských pastvinách Beskyd

Václav John (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) – ochrana kriticky ohroženého hnědáska chrastavcového

(změna programu vyhrazena)

*   *   *

Po každé prezentaci bude prostor na diskusi a výměnu zkušeností.

V programu bude hodinová pauza na oběd, ten však pořadatel nezajišťuje. V blízkém okolí místa konání je několik restaurací.

*   *   *

Přihlášky (jméno, případně organizace, mailový a telefonický kontakt) zasílejte do 15. dubna na eliska.prouzova@csop.cz