Rok motýlů

Rok 2024 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tyto na pohled křehké, ale zároveň velmi zajímavé zástupce hmyzu a inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů, ve kterých se vyskytují. Motýla si většinou představíme na rozkvetlé louce a je pravda, že jich zde žije velké množství. S dalšími druhy se ale můžeme setkat i v lesích, mokřadech nebo vyprahlých skalních stepích. Žijí v nížinách i na horách a jejich vývojová stadia nalezneme na bylinách, stromech, ve vzduchu i pod zemí. Stejně jako mnohý další hmyz i motýli se byli schopni přizpůsobit všemožným podmínkám.

Pokud tedy chceme motýly vídat v krajině, musíme se o ni starat komplexním způsobem.

Co pro vás v roce 2024 chystáme?

  • Kalendář akcí bude průběžně doplňován o akce, exkurze, přednášky a jiné zajímavé aktivity.
  • K roku motýlů připravujeme putovní výstavu, kterou bude možné si zdarma zapůjčit.
  • Rádi soutěžíte? Stejně jako v předchozích letech bude Sdružení mladých ochránců přírody pořádat soutěž k Roku motýlů. Více informací zde již brzy.

… a možná i něco dalšího! Sledujte tyto stránky a brzy se dozvíte více.

Tiskové zprávy k roku motýlů: