Obojživelníci

Obojživelníci jsou ve střední Evropě považováni za jednu z nejohroženějších skupin obratlovců. Již od poloviny 20. století jsou pozorovány alarmující úbytky. Ještě nedávno souvislý areál rozšíření některých obojživelníků se postupně tříští. Proto jsou realizována konkrétní opatření na jejich ochranu.

Se stále narůstajícím množstvím dopravy dochází každoročně v místech, kde tahové cesty obojživelníků kříží frekventované komunikace, k úhynům tisíců jedinců. Tímto způsobem může dojít i k zániku celých populací. Každoroční zabezpečování takovýchto komunikací a přenášení obojživelníků je nejen způsobem, jak zachránit velké množství obojživelníků, ale i vhodným způsobem zapojení škol, oddílů či jiné mládeže do praktické ochrany přírody.

Máte v okolí rizikový úsek komunikací, na kterém každoročně hynou desítky či stovky obojživelníků? V rámci AKCE ŽÁBA můžete zkontrolovat, zda již tento úsek byl nahlášený a zda zde již v některém z předchozích let probíhaly záchranné transfery, případně můžete nový úsek do formuláře zadat. Formulář spolu s mapkou rizikových úseků naleznete zde.

Další aktivitou je obnova a údržba míst, vhodných k rozmnožování obojživelníků – tedy ochrana drobných tůní jak před přirozeným zazemňováním, tak před zavážením, vysoušením a další negativní činností člověka.

Třetí částí programu pak je mapování výskytu jednotlivých druhů obojživelníků. Tyto informace jsou nezbytné pro účelnou ochranu druhů a jejich stanovišť. Nezbytnou součástí programu je osvětová a propagační činnost.

Další informace získáte:

vše o obojživelnících – stránky spravované odborným garantem programu Jaromírem Mašterou – http://www.obojzivelnici.wbs.cz

Metodika Českého svazu ochránců přírody – svazek 1: OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ – Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, 2002

Metodika Českého svazu ochránců přírody – doplněk ke svazku 1: OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ – Jiří Vojar, 2007