Norské fondy pomáhají vzácným obyvatelům lesů. Mimo jiné na Kupsově skále u Vlašimi.

Kupsova skála u Vlašimi je jednou ze „soukromých rezervací“ Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). A také jednou z lokalit, které pomáhají Norské fondy. Právě nyní zde kvetou lýkovce, jedny z prvních poslů jara.

Kupsova skála se nachází jihozápadně od Vlašimi. Jedná se o skalnatý ostroh se zbytkem přírodě blízkého lesního porostu. Kromě keříků lýkovce, velmi vonného jedovatého keře, který právě nyní kvete a kterého zde najdeme nejvíce na celém Podblanicku, zde v dalších týdnech a měsících můžeme spatřit celou přehlídku typické hájové květy, od sasanek a jaterníků přes prvosenky a pitulníky až po méně známé rostliny, jako je třeba pižmovka mošusová či velmi dekorativní tráva strdivka nicí. Ze živočichů zde můžeme pozorovat například okáče metlicového, perleťovce fialkového, ještěrku obecnou či užovku obojkovou. Svým charakterem je Kupsova skála v okolí jedinečná, proto pozemky v letech 2005 – 2011 postupně vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz) Český svaz ochránců přírody a nyní o ni pečuje tak, aby byla i nadále domovem co nejpestřejšího spektra rostlin a živočichů.

Kupsova skála není „pralesem“. Jde o lokalitu po staletí ovlivňovanou člověkem (mimo jiné se zde v minulosti těžil kámen), a pro zachování její přírodní hodnoty je potřeba v různých citlivých zásazích pokračovat. Je potřeba lesní porost občas prosvětlit, neboť ty nejcennější druhy zde včetně lýkovce jsou světlomilné. Z důvodu nedostatečného přirozeného zmlazení je potřeba dosazovat zde duby, aby byl les věkově co nejrůznorodější a současné velké stromy měly i v budoucnu své následníky. A mladé stromky, ať již vysazené či samovolně vyrostlé, je nutné ochránit před okusem zvěří. Právě s tímto již od loňského roku pomáhají Norské fondy. Již byly provedeny první výřezy, na letošní rok jsou plánovány dosadby a zajištění ochrany.

Kupsova skála je jednou z lokalit, zařazených do projektu Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků, podpořeného grantem z Norských fondů. Vedle Kupsovy skály pomáhá tento projekt ještě „pralesu“ Jehliště na Voticku a Jindřišskému údolí na Jindřichohradecku.

Poznámky: Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více než šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz

Lýkovec jedovatý je vzácný, kolem tři čtvrtě metru vysoký keřík s drobnými růžovými silně vonnými kvítky. Miluje polostinné listnaté či smíšené lesy, kterých v naší krajině vinou intenzivního lesního hospodaření silně ubylo. Na Kupsově skále roste kolem 200 kusů. Vidět kvetoucí lýkovce lze zhruba do konce března, během léta ho ozdobí trsy červených kuliček.