Školní tůň – nový biotop i výuková pomůcka

U příležitosti Světového dne mokřadů se jistě objeví řada příspěvků, zdůrazňujících význam mokřadů pro ochranu druhové rozmanitosti, pro vodní režim a klima. Projekt „Školní tůně“ u Chýnic nedaleko Prahy, realizovaný ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Montessori základní školy Archa a Nadačního fondu Veolia (NF Veolia), k tomuto všemu přidává ještě ekologickou výchovu. Ne v nějaké teoretické rovině v učebnách, ale přímo v terénu, na konkrétním pozemku, po kolena v bahně.

Spolupráce mezi Montessori školou Archa a ČSOP (Pozemkovým spolkem Pražská pastvina) se datuje od roku 2018, kdy žáci školy navštívili pastviny, které pozemkový spolek z důvodu obnovy cenných stepí provozuje v oblasti Radotínského údolí. Tato návštěva byla inspirací k využití pozemku, který má škola pronajatý při Radotínském potoku poblíž Chýnic, ke zřízení školní farmy a dalším praktickým environmentálním aktivitám. Děti se na pozemku učí péči o druhovou rozmanitost (redukce náletových dřevin, podpora hmyzu a dutinových ptáků, sledování výskytu druhů) či hospodaření v souladu s přírodou (chov koz a včel).

Také spolupráce ČSOP s NF Veolia má dlouhou tradici. Již čtvrtým rokem se soustřeďuje především na mokřady, a to jak na výkupy mokřadních pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu, tak právě na budování a obnovu mokřadů. Jen za loňský rok bylo nadačním fondem podpořeno 6 mokřadních projektů Českého svazu ochránců přírody.

„Pro naše školní projekty je důležité, aby se pro věc nadchly samotné děti, což tůň přesně je. Nápad tůně vznikl již v roce 2020, kdy se parta kluků pustila do kopání pomocí rýčů. Vznikla však velmi malá tůňka, bylo jasné, že k vybudování plnohodnotné tůně tudy cesta nevede. A tak se projekt překlopil do další fáze. Žáci si vyzkoušeli, co vše je pro vybudování takové tůně potřeba. Konzultovali ho jak mezi sebou, tak s odborníky z praxe, vyzkoušeli si jednání s majitelem pozemku…“, vzpomíná na průběh projektu Věra Konůpková, koordinátor ekologické výchovy v Montessori ZŠ Archa. „Nyní je tůň již hotová a očekává první obojživelníky, žáci už se těší na jejich pozorování. V předjaří ještě v okolí dosadíme několik hlavatých vrb.“

„Činnost společnosti Veolia je s životním prostředím a vodou pevně spjata, proto je pro nás podpora ochrany a obnovy mokřadů samozřejmostí“, říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Školní tůň patří sice rozsahem k drobnějším projektům, má jen zhruba 50 metrů čtverečních, ale právě propojením se školní výukou patří k projektům velmi významným.“

„Jsme přesvědčeni, že ekologická výchova se má dělat v přírodě. O mokřadu se mají děti dozvídat na mokřadu, ne v knihách nebo u počítače. A pokud ho samy pomohou od A do Z vybudovat, pochopí vše v souvislostech mnohem lépe, než kdyby o tom stokrát slyšely. Proto se do podobných projektů velmi rádi zapojíme.“ dodává Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.