Vyhlášení výzvy na podávání projektů v rámci programu Ochrana biodiverzity

Dne 9.1.2024 byla Českým svazem ochránců přírody vyhlášena výzva na podávání projektů do programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu ČSOP podporuje projekty místních spolků v realizaci praktických opatření na ochranu přírody. Jedná se o projekty zaměřené například na mapování / monitoring, praktická opatření vedoucí k ochraně biotopů či živočichů, péče o ohrožené druhy dřevin, nebo osvětové projekty.

Přihlášky s projekty a návrhem rozpočtu je možné zasílat na e-mailovou adresu projektybio@csop.cz do 29.2.2024.

Text výzvy spolu s přihláškou a formulářem rozpočtu naleznete v sekci Podpora lokálních projektů. Zároveň je možné zde najít závazné metodiky k vybraným aktivitám, ale i vzorové projekty z minulých let.

Prosíme, abyste si text výzvy důkladně prostudovali.

Budeme se těšit na případnou spolupráci!

Přástevník kostivalový, foto: Martina Kišelová