Změny u odborných garantů

V letošním roce došlo ke změnám u odborných garantů. Svoji činnost k 31.12.2023 ukončili Mgr. Jaromír Maštera, který garantoval program „obojživelníci“ a také Mgr. Martin Třešňák, jehož programem byly „hnízdní možnosti ptáků“. ČSOP jim děkuje za vykonanou práci.

Realizátoři projektů zaměřených na obojživelníky se tak budou nově obracet na RNDr. Blanku Mikátovou, která bude poskytovat cenné rady v případě projektů zaměřených na transfery obojživelníků přes rizikové úseky cest.

V případě realizace mokřadních projektů se budou realizátoři obracet na Mgr. Richarda Kabelku.

Garantem programu „hnízdní možnosti ptáků“ je nyní Ing. Petr Stýblo.

Pro aktuální informace o garantech jednotlivých programů sledujte vždy tyto stránky, konkrétně sekci Odborní garanti.