Kolik čápů ještě zabijí Sloupy smrti?

V Mladých Bucích u letos ostře sledovaného čapího hnízda včera zahynul na elektrickém sloupu další čáp, tentokrát mládě. Usedlo na sloup vysokého napětí, křídlem se přiblížilo k elektrickému vodiči, záblesk a bylo hotovo. Čápě tak následovalo svojí mámu, která zde stejným způsobem zahynula v květnu. V roce 2024 vyprší 15tiletá lhůta, ve které měly energorozvodné závody zabezpečit proti kolizím s ptáky všechny nebezpečné sloupy v republice. Už dnes se ale mluví o tom, že se tento termín nestihne. A ptáci budou hynout na jejich sloupech po tisících i nadále!

Přesto, že by tento rok v ČR mělo být zabezpečeno už 80% všech ptákům nebezpečných sloupů vysokého napětí, počty popálených ptáků, které se dostávají do zařízení Národní sítě záchranných stanic, rozhodně neklesají. Jen v loňském roce to bylo celkem 757 ptáků, o rok dříve 701 a například v roce 2015 celkem 714 popálených ptáků! Jak je možné, že při postupném zabezpečování sloupů tato čísla neklesají?

Podle našich odhadů přitom kolizi s elektřinou okamžitě přežije ne více jak 5% ptáků, do péče záchranných stanic se následně nedostane více jak 1% postižených zvířat (ve stanicích se z tohoto jednoho procenta podaří vyléčit a vypustit méně jak jednu dvacetinu, zbytek je utracen). Z toho plynou hrozivé statistiky – v době, kdy by podle slibů energetiků mělo být 80% sloupů již zabezpečeno, zahyne na nich u nás ročně okolo 75 000 ptáků!

Online sledování nešťastných osudů čapí rodiny v Mladých Bucích snad trochu více upozorní na tento problém. Závazky energetiků byly výsledkem soustředného tlaku nevládní i státní ochrany přírody. Vzpomeňme na akce Sloupy smrti či Světlo pro Prahu, které na počátku tohoto století hýbaly mediálním prostorem. Následně jako by se ochránci přírody nechali ukolébat sliby a 15ti letou lhůtou na nápravu. Možná to byla chyba. Pokud je pravda, co se proslýchá v kuloárech MŽP, totiž, že energetici požádají o prodloužení této lhůty, pak mlčení ochránců přírody a pokorné (i když velmi nákladné) piplání zmrzačených ptáků v záchranných stanicích s nadějí, že v roce 2024 bude po problému, chyba skutečně byla.

A podporujte prosím záchranné stanice! Nejde jen o to, že obětavě zachraňují své pacienty a vychovávají veřejnost, když jim Covid dovolí, ale také, jak je vidět výše, shromažďují cenná data z naší přírody.

Podpořte je darem na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22/0800 Děkujeme! Více info na www.zvirevnouzi.cz